Zapytanie ws reformy psychiatryków

W dniu dzisiejszym tj. 22 XI 2022r. zostało wysłane drogą mailową jednakowe zapytanie do wszystkich Marszałków Województw ws reformy psychiatryków. Poniżej przykład pisma: 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a,

32-050 SKAWINA, POLAND,  Tel +48 697 357 009 www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D377 2022 11 22                                                                                       Polska dnia 22 XI 2022r.

 

Sz.P. Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

marszalek@warmia.mazury.pl,  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  1. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 326, 10-562 Olsztyn

 

WNIOSEK

o informację publiczną ws reformy psychiatryków i faktycznego stanu funkcjonowania psychiatryków w województwie warmińsko-mazurskim

 

Szanowny Panie Marszałku

Na podstawie prawa do informacji publicznej oraz na podstawie art.63 Konstytucji, w interesie publicznym wnioskuję o:

  • udzielenie mi informacji na temat postępów w reformowaniu psychiatryków w województwie warmińsko-mazurskim
  • Przeprowadzenie wizji lokalnej osobiście przez Delegację Radnych Sejmiku we wszystkich psychiatrykach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w celu rozeznania i dojścia do prawdy, jaki jest stan faktyczny funkcjonowania szpitali / ośrodków psychiatrycznych, a następnie udzielenie mi pisemnie odpowiedzi na zadane w tym liście na końcu pytania.

 

UZASADNIENIE

AD 1 )  Wg posiadanych przeze mnie informacji, około 10 lat temu, samorządy otrzymały zadanie zreformowania wszystkich psychiatryków w każdym województwie. Z tego co mi wiadomo, to celem głównym było podobno wyeliminowanie działania psychiatryków jako psychuszek (gdzie podobno jeszcze do dzisiaj zamyka się opozycję polityczną) funkcjonujących w Polsce od czasu II-giej wojny światowej do teraz?  Chodziło zatem o ucywilizowanie polskiej psychiatrii i podniesienie jej do standardów obywatelskiego demokratycznego państwa prawa.

Z takim problemem spotkały się również Włochy i na początku lat 80-siątych we Włoszech przeprowadzono pod wpływem wzburzonej opinii publicznej podobną reformę. We Włoszech szpitale psychiaryczne jako takie zostały zlikwidowane, ludzie z nich zostali wypuszczeni do domów i zaczęli korzystać z pomocy ambulatoryjnego leczenia, a przypadku najcięższe zostały skieowane do utworzonych specjalnie oddziałów psychiatrycznych przy normalnych szpitalach. Włosi stwierdzili wówczas że: „Nie godzi się trzymać ludzi w zamknięciu skoro to im nie pomaga”.  Ponadto IZOLACJA osób chorych jest dyskryminacją i nie pozwala na zagwarantowaenie GODNOŚCI OSOBIE LUDZKIEJ i praw podstawowych człowieka, w tym prawa do przyrodzonej wolności, zagwarantowanych każdemu Polakowi w art. 30 Konstytucji.

Zatem proszę o informację na jakim etapie są postępy w reformowaniu psychiatrykow w województwie kujawsko-pomorskim. Kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli zrobiła raport w tej sprawie i wynikałoby z niego że w Polsce nic w tej kwestii nie zostało zrobione.

Polska staje się państwem coraz bardziej nowoczesnym, bardziej demokratycznym i wolnym, zatem postęp cywilizacyjny powinien trafić również do tych najbardziej nieucywilizowanych miejsc (w opinii obiegowej) jakimi są – sądząc po opiniach ludzi – psychiatryki.

 

AD 2 ) Coraz bardziej świadoma opinia publiczna i społeczeństwo obywatelskie naszego demokratycznego kraju, ma prawo do poznania prawdy nt. stanu faktycznego funkcjonowania psychiatryków w Polsce. Dlatego uprzejmie proszę – po dokonaniu wizji lokalnej – o odpowiedź na zadane w tym liście pytania, gdyż krążą różne, niepotwierdzone niepokojące i mrożące krew w żyłach pogłoski, których zwykly obywatel nie jest w stanie sprawdzić ani zweryfikować bo psychiatryki nie chcą udzielać informacji. Mnie w zeszłym 2021 roku, na moje zapytania do kilkudziesięciu psychiatryków odpowiedzialo zaledwie 3…..   Inne odmówiły. Zwykły obywatel nie ma prawa wejść do psychiatryków na kontrolę. W takiej sytuacji szpitale psychiatryczne nazywane przez ludzi nawet „polskimi obozami koncentracyjnymi”, mają prawo być uznawane przez ludzi za zagrożenie dla ich zdrowia, życia, wolności osobistej, dla ich własności oraz jako zagrożenie dla demokracji, szczególnie jeśli psychiatryki są wykorzystywane przez służby (w tym obcych państw?) do niszczenia polskiej opozycji politycznej czy konkurencji gospodarczej w Polsce.

Krążą również pogłoski o uznawaniu przez psychiatrów, ludzi zdrowych za chorych psychicznie, ubezwłasnowalnianiu ich i przejmowaniu ich własności, majątków.

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1) Czy prawdą jest że psychiatryki w Polsce są sterowane i kontrolowane zza granicy, z południa Włoch lub z innych stron świata, przez służby obcych państw: CIA, MOSSAD, GRU, Mi6, INNE?

2) Czy prawdą jest że w polskich psychiatrykach są przetrzymywani – wbrew ich woli – obywatele obcych państw, podobnie jak miało to miejsce w Kiejkutach, w związku z przetrzymywaniem tam bezprawnie, ale na zlecenie CIA, obywateli obcych państw?

3) Czy prawdą jest że w szpitalach psychiatrycznych przebywają obywatele polscy – wbrew ich woli – jako ofiary instytucji państwowych typu: sądy, prokuratura, służby, inne?

W tej kwestii Radni wizytujący psychiatryki, muszą na wyrywki pytać pacjentów czy są tutaj wbrew ich woli. Jeśli tak to niech zrelacjonują ustnie i pisemnie dlaczego tam są i te kwestionariusze Radni powinni zabrać ze sobą jako dowody.

4) Czy prawdą jest że polskie szpitale psychiatryczne są zarządzane i nadzorowane przez wojsko pod władzą wojsk obcych? NATO? USA? Izrael?

5) Czy prawdą jest że w polskich szpitalach psychiatrycznych, od lat dokonywane są na pacjentach eksperymenty medyczne, w tym wojskowe technologie, szczególnie zlecane przez obce ośrodki zza granicy?

 

Odpowiedź zwrotną proszę przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP – Tymczasowa Rada Stanu NP SKK

Ul. Żwirki i Wigury 13A, skr. Poczt. 88, 32-050 Skawina

 

Uprzejmie proszę również o zamieszczenie tego pisma w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłanie mi linka do zamieszczonej informacji na adres: teresagarlandprezydent@interia.pl, Odpowiedź również proszę zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i przesłać linka na adres: teresagarlandprezydent@interia.pl,

 

Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku

 

Teresa Garland, Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Polska, dnia 22 XI 2022r.